Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Comunicacións que,  conforme ao artigo 7 e á Disposición Adicional 4ª do Real Decreto-lei 12/2018, de 7 de setembro, de Seguridade das Redes e Sistemas de Información, deben remitir os provedores de servizos dixitais do ámbito de aplicación do Real Decreto-lei que inicien a súa actividade, ou os xa existentes o 7 de setembro de 2018.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.G. de Ciberseguridad - EA0051710
Tema
Seguridade das redes e sistemas de información

Regulamentaria

Real Decreto Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Ampliación de información

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Ampliación de información

Información de axuda para todos os modos de acceso

Información para outros modos de procedementos

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 1814059
Comunicacións de provedores de servizos dixitais que inicien a súa actividade como mercados en liña, motores de procura en liña ou servizo de computación en nube